Een veilig thuis

Legionellapreventie voor nieuwbouw

Voor woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) is legionellapreventie een complexe uitdaging. Met betrokkenheid van diverse partijen zoals drinkwaterbedrijven en adviesbureaus, is naleving van wetten en maatschappelijke verwachtingen een voortdurende strijd. Vooral in zorgvastgoed, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen, zijn de regels streng. Ultrafiltratie? Dat is onze troef om jouw panden legionellavrij te houden. 

Bekijk onze oplossingen voor woningbouw