Membraanfiltratie

Wat betekent LOG reductie?

Artikel | 13 maart 2024
Deel dit artikel:

Bij PB krijgen we vaak de vraag ‘jullie filter vangt 99,9999% van de bacteriën af, maar de miljoen-eenste bacterie komt er dan toch gewoon doorheen?’ Een interessante vraag waar wij u in dit artikel antwoord op geven! Ook vertellen we u meer over wat LOG reductie is en hoe u met onze filtertechnieken er voor zorgt dat u uw gasten of klanten altijd van schoon en veilig water kunt voorzien.

Wat betekent LOG reductie?

LOG reductie is een term die we gebruiken om de mate van afvangen en/of afdoden van alle vormen van micro organismen (microben), waaronder pathogenen, aan te geven. Het woord ‘LOG’ is hier een afkorting van het woord ‘logaritme’ wat aangeeft hoe vaak een getal met zichzelf vermenigvuldigd moet worden om tot een ander getal te komen. Door de kwaliteit van het gefilterde water (permeaatzijdig) te vergelijken met het voedingswater, bepalen we de log-reductiefactor. Een reductiewaarde van 5 LOG betekent dan een reductiefactor van 10 tot de macht vijf (105). Een reductiefactor van 105 is gelijk aan een reductiepercentage van 99,999% van alle micro organismen in het water.

Het onderstaande overzicht geeft per LOG reductie-cijfer, de reductiefactor en het reductie percentage weer:

LOG reductie Reductie factor Reductie percentage
1 10 90%
2 100 99%
3 1.000 99,9%
4 10.000 99,99%
5 100.000 99,999%
6 1.000.000 99,9999%

Vanaf 3 LOG spreken we over desinfectie, vanaf dit punt is het microbenniveau niet meer schadelijk voor personen. De filters van PB vangen 99,9999% van de bacteriën af, wat gelijk is aan LOG 6 reductie, oftewel sterilisatie. Sterilisatie definiëren we als ‘de eliminatie van alle vormen van microbiologisch leven’. Complete eliminatie is moeilijk aan te tonen, daarom definiëren we sterilisatie in een getal.

Wat zijn pathogenen?

Pathogenen zijn ziekmakende micro organismen. Voorbeelden van deze ziekteverwekkers zijn E-coli en legionella. Van microbiologische pathogenen die actief zijn in water kunnen, wanneer niet (goed) gefilterd, personen erg ziek worden. Alle reden dus om deze pathogenen uit uw water te filteren.

LOG reductie berekenen

De reductiewaarden van de microben drukken we uit in een logaritmische schaalverdeling. Bij een logaritmische schaalverdeling zetten we stappen van 10 op gelijke afstanden van elkaar op een schaal. Op deze manier wordt niet de numerieke waarde van de grootheid gegeven, maar een logaritme van de grootheid tot een referentiewaarde. Hierdoor kun je zowel hele kleine als hele grote getallen plaatsen.

LOG reductie in de praktijk

De toepassing van membraanfiltratie is uitermate geschikt om bacteriën, microplastics en deeltjes zoals de legionella bacterie uit uw water te verwijderen, maar hoe gaat dat stapsgewijs in de praktijk?

Stap 1
De retentie, of vasthouding, van een filter wordt onderzocht door er een bacterie, bijvoorbeeld legionella, op te kweken.

Stap 2
De hoeveelheid kolonievormende eenheden (bacteriën) per liter of milliliter vloeistof meet men vervolgens in LOG eenheden.

Stap 3
De vloeistof, met daarin de bacterie, wordt door het filter geperst, waarna er kolonievormende eenheden achterblijven in het filter.

Stap 4
De vloeistof die door het filter heen is geweest noemt men het permeaatwater. Het permeaatwater meten we ook in LOG eenheden waarna het verschil in LOG eenheden (reductiepercentage) tussen het aanvoerwater en het permeaatwater wordt vastgesteld.

Stap 5
Uiteindelijk geeft het reductiepercentage de mate van reductie van de kolonievormende eenheden uit het water weer en heeft u de LOG reductie van het filter berekent.

Zelf uw LOG reductie berekenen

Wilt u zelf berekenen wat de LOG reductie factor is? Gebruik dan onderstaande formule:

Rekenvoorbeeld
Omdat nooit gesproken wordt over 0 Kve/L maar over bijvoorbeeld <100 Kve/L gaat de opbouw als volgt:

Gemeten op aanvoer: 6.500.000. Kve/L = 6 log
Gemeten op permeaat: <10 Kve/L = 1 log
Reductie: 6 log – 1 log = 5 log

Of uitrekenen volgens bovenstaande formule:

Reductie = (1-(10/6500000)) * 100% = 99,9998461 = >99,999% = >5 log

Ultrafiltratie en LOG reductie

PB streeft met ultrafiltratie naar schoon en veilig drinkwater. We gebruiken ultrafiltratie om alle kleine onopgeloste deeltjes, zoals bacteriën en virussen, uit het water te filteren. De binnenzijde van het membraan werkt als een zeer fijne zeef, met een poriegrootte van 0,015 tot 0,03 µm. Met een druk van ongeveer 2 bar wordt het water door deze poriën heen gedrukt. Door nog een stap verder te gaan zoals bij omgekeerde Osmose worden onder meer ook schadelijke opgeloste stoffen uit het water gefilterd.

Verbetering van parameters met filters van PB

Ultrafiltratie is geschikt voor het verbeteren van diverse parameters, afhankelijk van de voedingskwaliteit van het water. Hieronder de totale opsomming van geschikte toepassingen:

  • Virussen: 4 LOG reductie;
  • Bacteriën: 6 LOG reductie (In het Nederlandse Drinkwater wordt het membraanfilter veelvuldig ingezet voor het verwijderen van Legionella-, Pseudomonas- en de E-coli bacteriën.);
  • Verwijderen van geoxideerd ijzer;
  • TSS (Troebelheid) < 0,1 NTU (TSS en troebelheid zijn verschillende grootheden. TSS zijn telbare deeltjes in PPM);
  • Verlagen SDI-waarde (slibdichtheidsindex)  < 2

Een hoge LOG reductie met filters van PB

Zorg voor schoon en veilig drinkwater voor uw klanten, gasten en collega’s met een legionellafilter van PB met de hoogst haalbare LOG reductiefactor van 6 LOG. Onze filters voldoen aan de strenge kwaliteitseisen en zijn daarmee KIWA BRL K14010-1 gecertificeerd.

Bij PB beschikken we over een uitgebreid standaardassortiment maar laten we ons ook graag uitdagen met specifieke vraagstukken. De beste oplossing bieden voor uw uitdaging is onze kracht!

Deel dit artikel: