Microplastics

Wat zijn microplastics?

Artikel | 13 maart 2024
Deel dit artikel:

Wat zijn microplastics?

Iedereen kent de plastic soep in de oceanen. Een verschrikkelijke ontwikkeling van het overmatig gebruik van plastic door de maatschappij. Alles op alles wordt ingezet om deze te verwijderen. Plastic is echter niet alleen de flessen die u in het water kunt zien, helaas zijn er ook microplastic deeltjes die zich in onze producten en in ons drinkwater bevinden. U heeft de mogelijkheid deze deeltjes microplastic zelf uit uw water te filteren.

De World Health Organization (WHO) geeft aan dat microplastics een breed scala aan materialen samengesteld uit verschillende stoffen bevatten. Microplastic omvat verschillende dichtheden, chemische samenstellingen, vormen en afmetingen. Er bestaat geen wetenschappelijk overeengekomen definitie van microplastic. De WHO geeft hierbij het voorstel dat alle plastic kleiner dan 5 mm aangeduid wordt als microplastic. PB vindt dit echter een tamelijk willekeurige definitie, helemaal in combinatie met drinkwater. Plastic van 5 mm wordt in Nederland door de waterzuiveringsbedrijven uit het water gefilterd, bovendien zou u deze bijna met het oog kunnen waarnemen. Het is daarbij onwaarschijnlijk dat deeltjes van deze grootte in gezuiverd drinkwater worden aangetroffen.

Deel dit artikel: